MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Quelques étudiants qui fréquentent ou ont complété le Màster en Literatura en l'Era Digital UB/Grup 62 pensent à l'expérience.

Didàctica de la literatura i noves tecnologies. Perspectives interculturals
El grup de recerca Hermeneia: Estudis Literaris i Tecnologies Digitals, de la Universitat Oberta de Catalunya i el grup de recerca Literaturas Españolas y Europeas: del Texto al Hipertexto (L.E.T.Hi), de la Universidad Complutense de Madrid, han organitzat el seu primer seminari de treball conjunt sobre les noves perspectives que es plantegen per a la didàctica de la literatura en la seva confluència amb les tecnologies de la informació.
Share

Avec la collaboration de: