MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Laura Borràs participa en el workshop New Modes of Language-Driven
Mediated Research
, en la Kingston University, el 12 de juliol de 2010.

Programa
Informació

Share

Amb el suport de: