Cibermapa
Presència i difusió de la literatura a la xarxa

Nota introductòria

El cibermapa fou un dels primers apartats que es van confeccionar i que van veure la llum en la pàgina d’Hermeneia. Es va posar en funcionament el mes de juliol de 2002 i pretenia descriure el vast panorama de la literatura a Internet a partir d’una classificació que permitira realitzar una primera aportació crítica a la primera fase d’investigació del grup de recerca. Partíem de la idea de Vannevar Bush en la concepció d’un sistema que facilitara l’accés a la informació, és a dir el Memex. Aquesta motivació és la mateixa que ens va dur a nosaltres a intentar definir uns itineraris de navegació que relacionaren la literatura i les noves tecnologies i que ens ajudaren a elaborar una classificació operativa del material que hi havia a la xarxa. Ens vam adonar, però, que la garantia d’un treball rigorós en un àmbit tan ampli com és el de la literatura i les TIC passava inevitablement, a l’hora d’elaborar un cibermapa d’aquestes característiques i amb aquestes dimensions, per un abordatge multidisciplinar que integrés l’interès i les habilitats de filòlegs, teòrics de la literatura, informàtics, documentalistes, etc. En aquest sentit, entenem que aquest cibermapa inicial només és representatiu d’un estadi concret de l’evolució i aplicació de les anomenades noves tecnologies en l’àmbit de les humanitats i, més concretament, en el de l’estudi i la creació literàries. És per això que volem mantenir-lo al si del paraigües d’aquesta web, ja que conserva el testimoni d’un moment determinat així com l’esperit iniciàtic en l’àrea en què s’inscriu el nostre projecte d’investigació.

La literatura a la xarxa i els itineraris d'aproximació

La popularització evident de què ha estat objecte Internet en els últims anys ha tingut una repercussió, en la nostra opinió, molt positiva en l’àmbit de la creació literària i de l’estudi de la literatura. I aquest creixement exponencial del nou mitjà de ‘comunicació’ que representa la xarxa, ens posa un primer parany que cal superar: la vastitud. Per tant, i a l’hora d’elaborar aquesta part de la web hem treballat amb la voluntat d’aconseguir la màxima representativitat en la nostra descripció, i amb el benentès que no podíem partir de la intenció d’exhaustivitat.

La xarxa ha donat la possibilitat tant a institucions com a particulars, en l’àmbit públic o privat d’incloure-hi una quantitat ingent d’informació. En alguns casos aquesta informació representa la transmissió per un nou mitjà d’uns continguts ja coneguts, en d’altres el nou entorn facilita la difusió d’informació inèdita. La facilitat amb què podem fer públics continguts a la xarxa obliga als usuaris a mantenir una certa precaució a l’hora de fer ús de la informació proporcionada. Per altra banda, el dinamisme a la xarxa és també una constant que imposa una certa data de caducitat a tot allò que neixi ja amb una concepció estàtica.

Fetes aquestes consideracions generals, expliquem breument la repercussió de les tecnologies digitals en la literatura i en l’estudi de la literatura i la petjada que tot això ha deixat i deixa a la xarxa. Un dels aspectes que, sens dubte, està essent afectat per les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies és el de la creació literària, que com tants altres vessants de la vida social contemporània està tendint a una readaptació o, fins i tot, a una reformulació de cara al nou panorama digital. La literatura generada a partir de les possibilitats que ofereix la xarxa converteix el lector en un dels agents més importants en el procés de creació o recreació literària. El navegant-lector creix en rellevància a la vegada que minva el poder del autor. Caldrà anar resseguint els itineraris que segueix d’ara endavant aquesta manera de fer literatura, que, sens dubte, comença ja a tenir una rellevància significativa.

Com hem dit, a través de la xarxa s’ha posat en circulació el corpus literari que forma part de la nostra tradició cultural, i aquest suport tecnològic, de ben segur, que obre nous horitzons per a aquestes mateixes obres. Una de les iniciatives més populars i més ben rebudes han estat les biblioteques de textos electrònics, que posen a l’abast del lector-usuari ipso facto infinitat de textos emblemàtics i representatius de la literatura. Aquest tipus biblioteques acompleixen una tasca difusora molt interessant i lloable, tot i això, per ésser realment efectives, han d’estar concebudes sobre la base de la rigorositat. L’usuari ha de saber a quin tipus d’edicions o reproduccions accedeix i què pot esperar-ne. Esmentem també l’esforç realitzat per algunes biblioteques presencials per tenir un espai rellevant a la xarxa, amb la generació i inclusió de molts recursos concebuts exclusivament per fer un servei als internautes.

La pàgina d’Hermeneia passa a formar part d’un entorn virtual a partir del qual la creació de coneixement i la difusió de la recerca poden arribar a ésser més efectius, més accessibles, gràcies a les característiques d'aquest mitjà de comunicació. És per això, que des d'aquesta web també ens volem fer ressò d'aquelles iniciatives que es posen al servei de la recerca i la investigació en la l'àmbit de la literatura. En aquest sentit, una altra de les iniciatives destacables és la que representen les revistes de crítica literària i creació en línia, que han estat concebudes exclusivament per a existir a la xarxa. Sovint el seu format i la seva organització faciliten l'accés a una gran quantitat d'informació especialitzada que en altres èpoques hauria estat molt més difícil d'aconseguir. Per altra banda, volem subratllar també la importància de les pàgines elaborades per grups d'investigació, que posen a l'abast de l'usuari els interessos i els resultats de la recerca i que acompleixen una tasca innovadora i essencial per a la difusió del coneixement. Finalment, destaquem les iniciatives particulars dels investigadors i apassionats de la literatura en general, que d’una manera altruista elaboren i creen pàgines sobre temes literaris, enfocats des dels punts de vista més diversos i insospitats.

El panorama que acabem d'esbossar és, ho assumim, general i incomplet, però la nostra intenció és anar polint-lo i ampliant-lo per tal que resulti útil als interessats en el tema. D’altra banda, el llistat d’enllaços que us proposem a continuació creiem que es poden considerar com una mostra significativa d’allò que podem anar trobant a la xarxa. Per al nostre grup de recerca, l’exploració d’aquestes pàgines representa el primer pas en l’assoliment d’un dels objectius del projecte: descriure el context en el qual Hermeneia ha de prendre forma. Els enllaços proposats, que són del tot diversos i, com ja hem dit, acompleixen una funció de representativitat, van acompanyats d’una breu descripció de l’organització i dels continguts que presenta cada pàgina. Esperem anar reformulant aquest panorama a mesura que avancem en la nostra investigació, ja que entenem que estem treballant en un àmbit en expansió.

Finalment, direm que aquest apartat de la pàgina completa la voluntat d’un projecte que analitza i valora els canvis que estan tenint lloc en l’àmbit de la literatura en aquesta nova era digital. Amb l’elaboració d’aquest cibermapa l’any 2001 vam voler deixar constància de la quantitat i la qualitat d’algunes iniciatives que van sorgint a l’entorn de la creació, l’estudi i la difusió de la literatura. Des d’Hermeneia creiem que la necessitat de mantenir un nivell de qualitat com a generadors de contingut, és el mateix que hem d'exigir com a usuaris. A més a més, considerem que la introducció de les tecnologies digitals en l’esfera de l’estudi i la creació literàries representa una fita essencial en l’evolució de la literatura. La nostra condició d’espectadors privilegiats juntament amb la consciència de voler ésser partíceps d’aquesta evolució ens va dur a plantejar-nos la necessitat d’aquest projecte, i a posar en circulació els primers resultats de recerca que avui, deu anys després, volem mantenir pel que d’arqueològic representa. Al capdavall, han estat deu anys de feina ininterrompuda i aquest cibermapa ens dóna la mesura de com hem evolucionat a la xarxa.

De visita obligada

Pàgines de referència

Entitats o persones que treballen en el camp de les tecnologies i la literatura, des de diferents enfocaments i que constitueixen per la seva trajectòria una referència en l'àmbit que tractem. Us proposem, per començar...

- Voice of the Shuttle (FITXA)
- The Massachusetts Institute of Technology (FITXA)
- The Modern World (FITXA)
- Electronic Literature Organization (FITXA)
- ÉCLAT (FITXA)
- Institut Universitari de l'Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (FITXA)
- Liceus (FITXA)
- The Online Reference Book for Medieval Studies (FITXA)

Teoria literària i cibercultura

Teoria per a tots els públics

Pàgines elaborades per grups de recerca o per departaments d'algunes universitats que, o bé donen una aproximació panoràmica sobre aquests àmbits, o bé tracten aspectes més específics de cada disciplina.

- Contemporary Literary Theory (FITXA)
- The Bahktin Centre (FITXA)
- Projecte Fabula (FITXA)
- Introduction to Literary Theory and Criticism (FITXA)
- Applied Hermeneutics (FITXA)
- Critical Approaches to Culture, Communications and Hypermedia (FITXA)
- Resource Center for Cyberculture Studies (FITXA)
- CTHEORY.net (FITXA)
- The Cyberarts Web (FITXA)
- Cyberstudies Webring (FITXA)
- Postcolonial Studies (FITXA)
Biblioteques d'e-textos

Biblioteques virtuals

Biblioteques que ofereixen una textos literaris complets, molt sovint són textos clàssics i que estan disponibles gratuïtament per a l'usuari.

- Project Gutenberg (FITXA)
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (FITXA)
- Biblioteca d'autors i literatura italiana (FITXA)
- Esmeralda (FITXA)
- Biblioteca de contes (FITXA)
- Textos clàssics de la literatura espanyola (FITXA)
- El Aleph (FITXA)
- The Philological Museum (FITXA)
- The Electronic Literature Foundation (FITXA)
- Liber-Liber (FITXA)

Monogràfics d'autors i temes

Pàgines monogràfiques

Pàgines oficials d'escriptors, fundacions dedicades a l'estudi d'un autor o pàgines creades per estudiosos dedicades a l'estudi d'un autor o tema concret.

- The World of Dante (FITXA)
- Jorge Luis Borges, Center for Studies and Documentation (FITXA)
- The Cervantes Society of America (FITXA)
- The Thomas Wolfe Web Site (FITXA)
- Centre d'études Georges Simenon (FITXA)
- St. John's College Robert Graves Trust (FITXA)
- Dariana (FITXA)
- Pàgina Personal de Paulo Coelho (FITXA)
- James Joyce (FITXA)
- Doris Lessing (a retrospective) (FITXA)
- The Hemingway Resource Center (FITXA)
- Lawrence Sterne (FITXA)
- Goethe (FITXA)
- Centro de Estudios Senderianos (FITXA)
- Fundació Rafael Alberti (FITXA)
- Fundació Octavio Paz (FITXA)
- Fundació Camilo José Cela (FITXA)
- Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena (FITXA)
- Baltasar Gracián (FITXA)
- Garcilaso de la Vega (FITXA)
- Francisco de Quevedo (FITXA)

Bases de dades i biblioteques on-line

La informació a l'abast de la mà

Proliferen les bases de dades amb presència a la xarxa, per facilitar la feina de l'investigador, i passa el mateix amb les biblioteques presencials que ofereixen a l'usuari la possibilitat de consultar el seu catàleg en línia.

- Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (FITXA)
- Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (FITXA)
- Biblioteca Nacional (FITXA)
- TRACES (FITXA)
- Residencia de Estudiantes (FITXA)
- Base Bibliográfica de Ciencia Ficción y Fantasía (FITXA)

Antologies de textos literaris

Reculls i antologies amb textos molt diversos

A la xarxa també proliferen les antologies de textos elaborades amb criteris molt variats. Tot sovint algun especialista o enamorat d'un tema, motiu, autor o àrea geogràfica elabora una antologia consultable en línia.

- Les poètes du XIXe Siècle (FITXA)
- The Classics Page (FITXA)
- Guías de lectura (FITXA)
- 1000 Years of Romance Poetry (FITXA)
- Literatura argentina (FITXA)

Revistes on-line

Revistes a la xarxa

Les revistes electròniques constitueixen una eina fonamental dins del nou marc d'investigació i difusió de la creació i la crítica literària. Us proporcionem unes quantes adreçes interessants.

- Espéculo (FITXA)
- El pasajero (FITXA)
- ADAMAR, revista de creación (FITXA)
- Culture Machine (FITXA)
- Oxford Journals (OUP) (FITXA)
- Cercador New Jour (FITXA)

Grups de recerca i projectes d'investigació

La investigació en un nou format

Pàgines que posen a disposició de l'usuari l'activitat de grups de recerca impulsats per universitats o altres organismes. La difusió de la recerca representa un dels avenços més interessants i significatius d'aquest nou entorn.

- Centro de Estudos de Texto Informatico e Ciberliteratura (FITXA)
- The Victorian Web (FITXA)
- The Labyrinth, Resources for Medieval Studies (FITXA)
- Parnaseo (FITXA)
- Grupo de Estudios del Siglo XVIII (FITXA)
- SEMYR (FITXA)
- Teatro de los Siglos de Oro (FITXA)
- Proyecto Banco (FITXA)
- Proyecto Cervantes (FITXA)

Pàgines personals de recursos

Difusió de la feina i la recerca personals

Aquestes pàgines, elaborades a títol individual, tracten temes concrets sobre els quals l'autor té un coneixement ampli o posen a l'abast de l'usuari continguts elaborats a partir dels interessos de l'autor de la web. L'elaboració i el contingut d'aquest tipus de pàgines varia molt i se'n poden trobar de molt interessants. Vegeu-ne la nostra mostra.

- George P. Landow (FITXA)
- José M. Segura (FITXA)
- Anseis de Carthage (FITXA)
- Antoni Llagostera (FITXA)
- Daniel Eisenberg (FITXA)
- Alan Humm (FITXA)

Ressenyes a la xarxa

Llibres i crítica

Us proposem alguns enllaços de pàgines que ressenyen les novetats editorials. Interessants per estar al dia...

- The Compulsive Reader (FITXA)
- Bibliópolis (FITXA)
- Literarias (FITXA)

Materials per a l'ensenyament

Assignatures en línia

Les webs ressenyades a continuació són exemples de materials d'assignatures universitàries a la xarxa. Trobem diversitat de concepcions, de formes i de continguts, ací en teniu uns quants exemples.

- Apuntes 2000 (FITXA)
- Hyperliterature/Hypertheory (FITXA)
- Literatura Anglesa (FITXA)
- Unitat de Suport a la Innovació Docent (FITXA)
- La Recherche du Bonheur au 18ème siècle (FITXA)
- Image Collection Inspired by Dante's Inferno (FITXA)
- LETTRES.NET (FITXA)

Altres

I una mica de tot...

- Grup Enciclopèdia Catalana (FITXA)
- Classics at Oxford (FITXA)
- Aleph Littérature (FITXA)
- Premis Nobel (FITXA)
- Abrecartas (FITXA)
- ASETEL (FITXA)
- Escritores.org (FITXA)
- Escuela de Letras (FITXA)
- Morgana's Observatory (FITXA)

Amb el suport de: