MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Laura Borràs imparteix la video-conferència "Literatura digital vs. literatura digitalitzada" de les I Jornades de Català a Sàsser, Institut Ramon Llull, 21 d'abril de 2010.

Share

Amb el suport de: