MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Els dies 19 i 20 de gener la Dra. Laura Borràs participa en la selecció dels candidats extraeuropeus del Doctorat EMJD Interzones que té lloc a la Universitat de Bergamo.

També intervé en el “Charting the Interzone: A Conference Bergamo”, el dia 21, amb el títol “The Inter-Net as Inter-Zone” que té com a Main Respondents a A. Tzatha, A. Rossi, Å. Handlykken. Finalment, la professora Laura Borràs, participa en el debat “Liquid and Non-Virtual Spaces.”


Share

Amb el suport de: