MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Els dies 5 i 6 de febrer, Laura Borràs realitza el curs de formació "La literatura en l’espai digital" del "Taller de literatura" que organitza el Centre d'Ensenyament del Professorat de Menorca. El dia 5 de febrer a Maó i el 6 de febrer a Ciutadella

Share

Amb el suport de: