MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Laura Borràs participa en la primera trobada dels membres d'Interzones, el 26 i 27 de novembre de 2009, en la University of Bergamo (Itàlia), en què es realitzarà l'elecció de la Junta Internacional de Directors i el Consell Acadèmic d'Interzones.
Hermeneia participa en aquest Master Mundus. El propòsit d'INTERZONES és preparar estudiants doctorands dotats per esdevenir els "professors globals" que les universitats busquen en els àmbits de les literatures comparades europees i els estudis culturals, o els assessors de vol alt en sectors de negoci privats interessats en fenòmens culturals globals.

- Descripció del programa
- Qualitat i innovació

Share

Amb el suport de: