Sala de lectura


En aquest espai oferim una selecció de textos teòrics que estudien l’aparició de les noves formes de textualitat electrònica. El lector es trobarà amb una àmplia gamma d’aportacions, des d’aquelles que aborden qüestions generals, molt properes a la reflexió teòrica estricta (“què és la literatura electrònica?”, “ha permès la informàtica l’aparició de noves formes d’escriptura?”), fins a les més estrictament crítiques, que analitzen les diverses modalitats de literatura electrònica. Bona lectura!

Amb el suport de: