MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

El diari portuguès FOLHA.com publica una entrevista a Jorge Luiz Antonio, membre d’Hermeneia, en motiu de la publicació del seu llibre "Poesia Digital: Teoria, História, Antologias".


Share

Amb el suport de: