MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Celebració del workshop "La proximidad de la enseñanza a distancia. Intercambios docentes entre la UOC y la Universidad Autónoma de Chihuahua", en la Universitat Oberta de Catalunya, entre el grup de recerca Hermeneia de la UOC i els professors Isabel Guzmán Ibarra i Rigoberto Marín Uribe de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Mèxic).

25-27 de juny del 2007.

 

Share

Amb el suport de: