MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Joan Elies Adell i Laura Borràs han participat en la 7a Conferència Internacional de l'Educació i la Formació basada en les Tecnologies (Online Educa), organitzada per ICWE, amb la conferència "Literatura digital, innovación y e-learning: sobre el uso crítico y creativo del medio informático", celebrada a Madrid, del 7 al 9 de maig del 2007.

 

Share

Amb el suport de: