MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.

alt

La professora Laura Borràs conclou el Seminari "Literatura i art digital: L'ús de les xarxes socials dins de l'aula" organitzat pel Centre de Professorat Manacor el proper dijous 26 de maig a Manacor.


Share

Con el apoyo de: