MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Laura Borràs ha impartit les conferències "Changing modes of reading: digital artistic creation and the challenge of learning to read anew" en l'International Baltic Ring Conference, Soul of the Reader, en la University of Jyväskylä; i "Transgressing the limits of representation: digital literature from an observatory called Hermeneia (2001-2006)" en el DIgLit symposium de la University of Jyväskylä, 2-4 d'abril del 2007.
Share

Amb el suport de: