MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Laura Borràs ha impartit la conferència “Broadening the e-learning technologies on literature: the effect of it over “medieval Romance Literature”, en la Iadis International Conference on Applied Computing 2007, a Salamanca, 18-20 de febrer del 2007.
Share

Amb el suport de: