MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.

alt

El passat 1 de juliol Hermeneia va organitzar el Seminari "LIT&TIC: Connectats a l'ensenyament" a la Universitat de Barcelona. Un Seminari que tenia com a objectiu principal oferir tota una sèrie d’eines, recursos i metodologies per aplicar les TIC a les aules, no només per motivar als alumnes, sinó sobretot per assegurar un ensenyament de qualitat.

Tríptic

Crònica de Laura Santacruz

Crònica Oreto Doménech

Tweets de l'acte

Share

Con el apoyo de: