MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

alt

Aquest diumenge, 10 de juliol, Jorge Luiz Antonio, membre d'Hermeneia, ens parla de poesia digital a allTV des de Brasil.


Share

Amb el suport de: