MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

alt

El professor Domingo Sánchez-Mesa, membre d'Hermeneia, imparteix una sessió amb el títol "Aproximaciones a la cibercultura. Propuestas metodológicas para el estudio de los videojuegos desde la Literatura Comparada" en el Màster "Literatura Comparada: Estudis Literaris i culturals" de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'acte se celebra a la Facultat de Filosofia i Lletres el proper 3 de novembre, a les 16h. 


Share

Amb el suport de: