MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

alt

El divendres 16 de desembre, el professor i membre d'Hermeneia Domingo Sánchez-Mesa imparteix el módul de "Los videojuegos: Crítica y Poética" en el  Máster en Estudos teóricos e comparados da literatura e da cultura e Master Mundus Crossways in Cultural Narratives de la Universidade de Santiago de Compostela.

 


Share

Amb el suport de: