MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Laura Borràs realitza la conferència “Gestar i gestionar la virtualitat. Realitats virtuals a l’educació” dins la XIV Trobada Internacional d’Educació Oberta i a Distància, celebrada dins La Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, 2 de desembre de 2005.
Share

Amb el suport de: