MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

alt

El 22 de març Perla Sassón-Henry, membre d'Hermeneia, participarà en el "Mid Atlantic Council on Latin American Studies Annual Conference" amb la conferència "Latin American Electronic Literature: Hopes, Dreams and Reality".


Share

Amb el suport de: