MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

alt

Digitalització del poema 'El que s'ha de dir' de Günter Grass.

Dg[What Must Be Said]

Isaías Herrero, escriptor digital, membre d'Hermeneia i Director de l'Hermeneia Lab, vincula el poema de Grass a imatges de Flickr amb etiquetes creades pels usuaris a partir de les paraules del poema. El resultat és, certament, impactant. No es pot negar la complexitat i espinositat de la qüestió. Per això resulta sorprenent assistir a la lectura del compromès i arriscat poema de Grass, combinat amb imatges que, aleatòriament, van sorgint de Flickr a partir de les etiquetes que nosaltres mateixos hem anat creant, com a societat en aquest acte de posar nom, d'etiquetar. És una mena d'exercici d'il·lustració col·lectiva i aleatòria d'un poema individual que parla de col·lectius, que parla de la pau al món. Un exercici en què l'atzar torna a fer de les seves...


Share

Amb el suport de: