MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

id 3087

Giovanna di Rosario, membre d'Hermeneia, participa en el congrés sobre la traducció d'e-lit 'Translating E-Literature' que se celebrarà a les Universitats Paris 8 i París Diderot  del dia 12 al 14 de juny.

Programa


Share

Amb el suport de: