MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.

alt

El proper dia 29 de juny tindrà lloc a París, a la Universitat de Paris Ouest-Nanterre, la sessió de treball de l'Academic Council de l'Erasmus Mundus Joint Doctorate, Interzones. Tres edicions d'estudiants estan ja preparant les seves tesis doctorals en complexos processos de supervisió de tesis que, dos cops per semestre, són posats en comú pel consell acadèmic per tal d'anar procurant el "feed-back" necessari als doctorands i coordinar, també, els diversos directors implicats. Enguany professors com Manuel Castells, flamant premi Holberg 2012, s'han incorporat al conjunt de supervisors doctorals d'aquests estudiants d'un programa doctoral del més alt nivell.


Share

Con el apoyo de: