MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

id 3127

Acaba de sortir el darrer número de la revista 'Texto Digital', amb activa participació de membres d'Hermeneia. María Goicoechea ha coordinat un dossier on hi han participat la Dra. Giovanna di Rosario i la Dra. Laura Borràs.

Més informació aquí.

Articles:

Dossier - Digital Literature in English: an Intercultural/Transliterary Approach.
Maria Goicoechea de Jorge.

The Mechanic Eye: North American Visual Poetry in the Digital Age.
Maria Goicoechea de Jorge.

Exploiting Hypertext’s Potential for Teaching Gender Studies.
Maya Zalbidea Paniagua.

Writing Out, Reading In: The Poetic Persona on Young Blogging Writers.
Laura de la Parra Fernández.

Translating Digital Literature: Two Experiences and a Reflection.
Giovanna di Rosario, Laura Borràs.

Alice Through the Computer Screen: a Study of Literary Reading and Writing on Digital Displays.
Maria Goicoechea de Jorge, Pilar García Carcedo.


Share

Amb el suport de: