MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Journal of Comparative Literature and Aesthetics ISSN: 0252-8169

Call for papers Issue 2/ 2013  Studies on Intermediality and World Literatures

JCLA és una revista internacional que es publica semestralment (estiu i hivern) per el Vishvanatha Keviraja Institut, Orissa, Índia. 

Journal of Comparative Literature and Aesthetics.CFP 2013.pdf

Share

Amb el suport de: