MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.


Congrés internacional organitzat pel grup de recerca Hermeneia i titulat: 'Under construction: literatures digitals i aproximacions teòriques'. El congrés va aplegar els estudiosos i investigadors més representatius dedicats a l'estudi de la literatura digital des d'aproximacions molt diverses, així com gent interessada en aquest tema.
Share

Amb el suport de: