MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Giovanna di Rosario, diroctora ajunta d'Hermeneia, participa a la XXXV conferència de l'ACIS - Association for Contemporary Iberian Studies, Univesidade Católica Portuguesa, Lisboa 9-11 Setembre. Més informacions aquí.

ACIS revi

Share

Amb el suport de: