MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

id 3300

Tres membres d'Hermeneia participaran en diverses ponències en el marc del II Simposi Xarxes hipertextuals a l'aula. L'educació literària i la i-literatura des de la minificció.
Oreto Domènech presentarà la ponència "Stained Word Window: un vitrall de paraules poètic i hipertextual", Anna Tort "Le(x)turas. La obra de Chantal Maillard: la recepción de un hipertexto analógico" i finalment, Laura Santacruz y Oreto Domènech (Hermeneia: estudis literaris i tecnologies digitals) faran la ponència "Llegim literatura digital a Twitter amb #poeticaidigital".

Share

Amb el suport de: