MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

transmedia literacy rev2

El grup de Recerca en Cultura Digital (IN3 - Internet Interdisciplinry Institute) organitzarà un seminari internacional d'un dia sobre la "Transmedia Literacy. From Storytelling to Intercreativity in the Era of Distributed Authorship" a Barcelona el 10 de desembre.

Els Resums (en anglès, màxim 400 paraules) han de ser enviats a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . La data límit és el 15 de novembre a les 23.00. Els resums acceptats seran presentats en les sessions paral·leles del seminari i els articles complets es publicaran en les actes del seminari. Una selecció dels millors articles, seleccionats pel comitè científic de la Revista Internacional "Transmedia Literacy", seran publicats en el pròxim número del "International Journal of Transmedia Literacy". Més informacions aquí.

Share

Amb el suport de: