MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

laura CyL rev

La Dra Laura Borràs, directora d'Hermeneia, participa a la Jornada de foment de la lectura - curs 2013-14, "Competència Lingüístic-comunicativa: responsabilitat compartida per tot el professorat!", organitzada per la Junta de Castella i Lleó, Direcció Provincial d'Educació, Palencia.
Lloc de celebració: Paraninfo IES Jorge Manrique
Dilluns, novembre 25, 2013 - de 17:00 a 20:30 hores

Share

Amb el suport de: