MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Didàctica de la literatura i noves tecnologies. Perspectives interculturals
El grup de recerca Hermeneia: Estudis Literaris i Tecnologies Digitals, de la Universitat Oberta de Catalunya i el grup de recerca Literaturas Españolas y Europeas: del Texto al Hipertexto (L.E.T.Hi), de la Universidad Complutense de Madrid, han organitzat el seu primer seminari de treball conjunt sobre les noves perspectives que es plantegen per a la didàctica de la literatura en la seva confluència amb les tecnologies de la informació.
Share

Amb el suport de: