MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

La versió e-book del "Electronic Literature as Model of Creativity and Innovation in Practice: A Report from the HERA Joint Research Project" acaba de ser publicada al ELMCIP Knowledge Database amb els articles de la Dra. Giovanna Di Rosario, directora adjunta del Grup de Recerca d'Hermeneia, del Dr. Raine Koskimaa i del Dr. Markku Eskelinen, membres d'Hermeneia, i està disponible per a free download.

elmcip rev

Share

Amb el suport de: