MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

International Conference on Information and Communication Technologies in Education. Badajoz.

La professora Laura Borràs presenta la comunicació: 'Enseñar literatura en la red. Nuevos recursos digitales'.
El professor Joan-Elies Adell presenta la comunicació: 'Enseñar literatura en la red II: un ejemplo de crítica hipertextual'.
Share

Amb el suport de: