MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Participació en el col·loqui 'Écritures en ligne: pratique et communautés' (Université de Rennes 2), organitzat per l'equip de recerca en ciències de la informació i de la comunicació CERCOR.

La professora Laura Borràs presenta la comunicació 'Apprendre la littérature en ligne: transformer les techniques communicatives du discours savant'.

El professor Joan-Elies Adell presenta la comunicació 'Apprendre la littérature en ligne: la communauté d'apprentissage comme un jeu de voix'.
Share

Amb el suport de: