MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Assistència a 'The State of the Arts Symposium'. Resum de l'experiència i enllaços a les intervencions més significatives del simposi.
Share

Amb el suport de: