MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.

Els dies 5 i 6 de febrer, Laura Borràs realitza el curs de formació "La literatura en l’espai digital" del "Taller de literatura" que organitza el Centre d'Ensenyament del Professorat de Menorca. El dia 5 de febrer a Maó i el 6 de febrer a Ciutadella

Share

Con el apoyo de: