MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.
 
Congrés ‘Tecnologías de la creación en la era digital. II Jornadas de Literatura Comparada" que es celebrar a Universitat d'Alacant , del 24 al 27 d'octubre. Laura Borràs va participar amb la conferència "Usos del hipertext en l'ensenyament de la literatura, mentre que Joan-Elies Adell va parlar de "La discoteca de Babel. Música i internet".
Share

Con el apoyo de: