Línies de recerca

L’eix vertebrador de la investigació és la confluència entre les tecnologies digitals i la literatura en un sentit ampli, de creació i de reflexió. Diversos precedents, d’ordre tecnològic alhora que literari, permeten identificar itineraris paral·lels que semblen indicar la convergència final de totes dues disciplines. El projecte Hermeneia ha integrat des dels seus inicis les línies de recerca següents:

 • Hipertext i estudis literaris
 • Teoria de la literatura i literatura comparada a la xarxa
 • Les noves formes de producció i recepció a la xarxa. La e-literatura

 

Hipertext i estudis literaris

La valoració de les noves eines que les TIC ens proporcionen passa per la contemplació d’una reflexió teòrica al voltant de les conseqüències de la seva aplicació als processos de composició, recepció, distribució i ensenyament del producte literari.

:: Objectius

 • Definir i analitzar de quina manera la teoria de l’hipertext ha estat un revulsiu per a la docència literària.
 • Mostrar com Hermeneia es significa en aquesta matèria, en la creació d’hipertextos literaris educatius.
 • Presentar i analitzar els recursos digitals i l’ús de les xarxes socials per a l’estudi de la literatura.

 

Teoria de la literatura i literatura comparada a la xarxa

La teoria de la literatura com a disciplina acadèmica possibilita l'espai teòric idoni on emmarcar el nostre estudi. Les grans branques dels estudis literaris aporten les diverses línies d'anàlisi i els diversos enfocaments possibles. La història de la literatura aporta el corpus textual que ha de ser la tela de fons per a una reflexió retrospectiva de l’aplicació dels sistemes informàtics a la literatura. Així mateix, el comentari de text realitzat sota aquest nou prisma comporta indefectiblement un exercici de crítica literària. Finalment, la literatura comparada permet l'equilibri entre el local i el global, la tensió entre discursos i la mirada sociologicocultural que esdevé indefugible en les investigacions que tenen a la xarxa com a objecte d'estudi.

:: Objectius

 • Dissenyar una carta de navegació pel ciberespai en aquesta disciplina.
 • Aconseguir acaparar l’atenció dels “usuaris acadèmics”.
 • Demostrar el gran potencial de la xarxa per l’estudi d’aquesta disciplina.

 

Les noves formes de producció i recepció a la xarxa. La e-literatura

La irrupció de les TIC ha provocat una determinada diàspora textual des d’un context imprès a un context digital. La "literatura electrònica" o "e-literatura" abasta des d’un corpus que integra obres impreses traduïdes a format electrònic, fins a produccions originals creades des d’un entorn i per a un entorn digital.

:: Objectius

 • Estudis de les migracions entre suport. Les diferències entre literatura digital i la literatura digitalitzada.
 • Establir i analitzar la nova terminologia associada a lilteratura digital.
 • Estudiar les diferents formes de creació literària digital.
 • Examinar les noves formes de lectura.

 

En aquest moment, i a deu anys vista des de l’inici del projecte, dues línies s’han revelat especialment fructíferes:

1) l’anàlisi de les transformacions, migracions i metamorfosis que la literatura experimenta en el seu pas de la pàgina a la pantalla. L’estudi de les textualitats electròniques i la literatura digital (gèneres, tipus, suports, modes expressius, lògiques de lectura, etc.)

2) L’estudi de la literatura a partir d’eines digitals, un terreny en el qual la literatura i els estudis literaris s’han alineat amb les Humanitats digitals.

 

Projectes de recerca

 

Historial científic:

- 2009-2018: “Erasmus Mundus Action 1 - Joint Doctorate programme Cultural Studies in Literary Interzones”, Unión Europea (159881-1-2009-1-IT-ERA MUNDUS-EMJD). Subvenció: 1.223.000€

- 2009: “Reconeixement d’HERMENEIA como grup consolidat”, Generalitat de Catalunya (SGR 2009-529).Subvenció: 36.400€ 

- 2007-2010: “Literatura en red. Estudios literarios y tecnologías digitales”, Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional I+D+i (HUM2007-65162/FILO). Subvenció: 17.400€

- 2007-2010: “e-ALQUIMIA: Creación, transformación y difusión en contenidos digitales”, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Plan Avanza. Subvenció: 320.000€

 - 2007-2008: “Literatura y territorio”, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Plan Avanza (PAV-070000-2007-236). Subvenció: 193.006€

- 2007-2009: “Banc de recursos multimèdia per a l’estudi de la literatura”, AGAUR (2007MQD00040). Subvenció: 7.000€ 

- 2003-2006: “Texto, hipertexto, cibertexto: literatura ergódica y práctica crítica en el paradigma digital”, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Subvenció: 6800€

- 2002-2003: “Estudis literaris y tecnologies digitals”, Internet Interdisciplinary Institute (IN3, UOC). Subvenció: 5.000.000ptes

- 2001-2005: “Hermeneia”, Generalitat de Catalunya. Subvenció: 30.000.000ptes

 

Experiència en organització d’activitats d’ I+D:

- Seminari “Literatura digital adaptativa”. 08/09/2011

- Seminari “LIT&TIC: Connectats a l’enseyament”. 01/07/2011

- Seminari “La Seducción en Don Giovanni. Lectura comparada de las adaptaciones de Losey, Sellars, Bieto, Pascual y Saura”. 21/02/2011

- Seminari “Arquivo Digital da Literatura Experimental Portuguesa”. 20/12/2010

- Seminari “Enchanted looms. ‘What's in the brain that ink may character’”. 14/12/2010

- Seminari “NeuroDante”. 02/12/2010

- Seminari “Poéticas/políticas tecnológicas en la Argentina: el exploratorio Ludión”. 16/11/2010

- Curs “La literatura en l’espai digital”. 05-06/02/2010

- Curs “La cruïlla entre literatura i TIC”. 22/10/-29/11/2009

- Cicle de conferències “XXI Encontre d'Escriptors: La literatura digital”. 27-31/10/2009

- Congrés Internacional “Barcelona e-Poetry-2009”. 24-27/05/2009

- Seminari “Els estudis literaris en el marc europeu: ‘Looking Ahead’”. 14-16/12/2006

- Seminari “Le DESE (Doctorat d’Études Supérieures Européenne). Les littératures de l’Europe unie et les études littéraires en ligne”. 23-24/02/2006

- Seminari “Open and Distance Learning and Literary Studies”. 30/05-01/06/2005

- Congrés Internacional “Under Construction: Literaturas Digitales y Aproximaciones Teóricas”. 14-16/04/2004

- Seminari “Didàctica de la literatura i noves tecnologies”. 26/07/2003

- Seminari “Textualitats electròniques: nous escenaris per a la literature”. 24-25/04/2003

- Jornada “Les noves professions lingüístiques i literàries”. 11/02/2003

- Seminari “Cartografies de l'hipertext”. 7/11/2002

Amb el suport de: