MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Quelques étudiants qui fréquentent ou ont complété le Màster en Literatura en l'Era Digital UB/Grup 62 pensent à l'expérience.

Eugenio Tisseli i Laura Borràs participen a Escribit, Jornadas sobre Literatura y Nuevas Tecnologías, organitzat per l'Asociación Aragonesa de Escritores, del 27 al 30 d'octubre de 2009, a Saragossa.

- Programa - Blog - Vídeo de Laura Borràs

Share

Avec la collaboration de: