Objectius

L'aplicació del desenvolupament tecnològic al terreny dels estudis literaris ofereix una interessant i innovadora via d'investigació.

  • Des d'una perspectiva teòrica, el grup es proposa fer una recerca orientada a l'aplicació dels sistemes informàtics interactius que integren les morfologies de la informació (text, imatge i so) a la literatura, tot proposant una anàlisi crítica al voltant de les repercussions que aquesta aplicació porta implícites.
  • Tanmateix té com objectiu estudiar l’impacte, els canvis i les conseqüències  que les tecnologies han provocat, provoquen i provocaran en un futur en els Estudis literaris i en les Humanitats, en general.
  • En un nivell més pràctic, pretenem sistematitzar els coneixements sobre la matèria (mapa dels Estudis literaris a la xarxa) i posar-los a l’abast del teixit universitari europeu mitjançant la creació i manteniment d’una web/portal de referència.


En definitiva, es tracta de fer un seguiment de les noves percepcions crítiques suscitades per les reaccions i interaccions dels Estudis literaris i les tecnologies digitals.

Amb el suport de: