MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.

id 3127

Acaba de sortir el darrer número de la revista 'Texto Digital', amb activa participació de membres d'Hermeneia. María Goicoechea ha coordinat un dossier on hi han participat la Dra. Giovanna di Rosario i la Dra. Laura Borràs.

Més informació aquí.

Articles:

Dossier - Digital Literature in English: an Intercultural/Transliterary Approach.
Maria Goicoechea de Jorge.

The Mechanic Eye: North American Visual Poetry in the Digital Age.
Maria Goicoechea de Jorge.

Exploiting Hypertext’s Potential for Teaching Gender Studies.
Maya Zalbidea Paniagua.

Writing Out, Reading In: The Poetic Persona on Young Blogging Writers.
Laura de la Parra Fernández.

Translating Digital Literature: Two Experiences and a Reflection.
Giovanna di Rosario, Laura Borràs.

Alice Through the Computer Screen: a Study of Literary Reading and Writing on Digital Displays.
Maria Goicoechea de Jorge, Pilar García Carcedo.


Share

id_3119

Per una presència digna de la literatura a l'ensenyament.

Manifest


Share

id 3123

Dimarts dia 10 de juliol la Dra. Laura Borràs impartirà el seminari 'Llegim e-lit: pràctiques lectores' a la Facultat de Filologia de la Universtitat de Barcelona.

Pòster


Share

alt

El proper dia 29 de juny tindrà lloc a París, a la Universitat de Paris Ouest-Nanterre, la sessió de treball de l'Academic Council de l'Erasmus Mundus Joint Doctorate, Interzones. Tres edicions d'estudiants estan ja preparant les seves tesis doctorals en complexos processos de supervisió de tesis que, dos cops per semestre, són posats en comú pel consell acadèmic per tal d'anar procurant el "feed-back" necessari als doctorands i coordinar, també, els diversos directors implicats. Enguany professors com Manuel Castells, flamant premi Holberg 2012, s'han incorporat al conjunt de supervisors doctorals d'aquests estudiants d'un programa doctoral del més alt nivell.


Share

Con el apoyo de: