MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Quelques étudiants qui fréquentent ou ont complété le Màster en Literatura en l'Era Digital UB/Grup 62 pensent à l'expérience.

alt

Algunos dicen que cuando se acerca

el tiempo en que se celebra el nacimiento de nuestro Redentor,

este pájaro matutino canta toda la noche,

y que entonces ningún espíritu se atreve a salir de su morada;

las noches son saludables, ningún planeta influye siniestramente,

ningún maleficio produce efecto,

ni las hechiceras tienenpoder para sus encantos:

¡tan sagrados son y felices aquellos días!

Marcellus, Hamlet, W. Shakespeare


Share

alt

El divendres 16 de desembre, el professor i membre d'Hermeneia Domingo Sánchez-Mesa imparteix el módul de "Los videojuegos: Crítica y Poética" en el  Máster en Estudos teóricos e comparados da literatura e da cultura e Master Mundus Crossways in Cultural Narratives de la Universidade de Santiago de Compostela.

 


Share

alt

Diuen alguns que, quan el temps arriba

en què el Nadal del Salvador es celebra,

tota la nit l'ocell de l'alba canta:

llavors no hi ha esperit que gosi moure's,

les nits són belles, no fan mal els astres,

i ni fades ni bruixes no conserven

poder d'encantaments i maleficis.

Per això és tan sagrada aquella vetlla,

i per això és, el Nadal, tan ple de gràcia.

Marcellus, Hamlet, W. Shakespeare


Share

alt

El proper dimecres 14 de desembre, els doctors Koskimaa, Goicoechea i Borràs, tots tres membres d'Hermeneia, formaran part del Tribunal de tesi de la Maya Zalbidea, que defensa en anglès amb el títol "Reading and Teaching Gender Issues in Electronic Literature and New Media Art", dirigida per la dra. de la Universitdad Complutense de Madrid Asunción López Varela . L'acte tindrà lloc a les 18.30h a l'aula 212 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universidad Complutense de Madrid.


Share

Avec la collaboration de: