MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

La Dra. Giovanna di Rosario, directora adjunta d'Hermeneia, és un dels membres del comitè científic de la conferència i festival de "E-poetry 2015". La conferència i el festival tindran lloc del 9 al 12 de Juny de 2015 a Buenos Aires. La pàgina web del congrés està a: http://epc.buffalo.edu/e-poetry/2015/

La conferència serà organitzada pel Electronic Poetry Center (University Suny Buffalo - US) i el Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados de l'Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina). La data límit per presentar propostes és el 7/01/2015. Més informacions aquí.

e-poetry2015 rev

Share

Al mes d'octubre la Dra Giovanna di Rosario, directora adjunta d'Hermeneia i coordinadora local del programa de doctorat europeu Critical Studies in Literary Interzones, imparteix un curs sobre la literatura digital i l'hermenèutica digital a la Universitat de Perpinyà Via Domitia pels estudiants del Màster Erasmus Mundus Crossways in Cultural Narratives i els doctorands de l'Erasmus Mundus Joint Doctorate Interzones.

x perpignan rev

Share

La Dra. Laura Borràs, directora d'Hermeneia, és un dels membres del comitè científic de la conferència de 2015 de l'Electronic Literature Organization. La conferència i el festival tindran lloc del 5 al 7 d'agost de 2015 La pàgina web del congrés està a: http://conference.eliterature.org.

La conferència serà organitzada pel grup de recerca Bergen Electronic Literature a la Universitat de Bergen, Noruega, amb sessions en llocs com la Universitat de Bergen, Det Akademiske Kvarteret, la Biblioteca Pública de Bergen, la Universitat de Bergen biblioteca Arts, i llocs relacionats amb les arts locals. La data límit per presentar propostes és el 15/12/2014. 

elo 2015 rev

Share

Laura Borràs, directora d'Hermeneia, i Oreto Doménech, membre d'Hermeneia, participen al Simposi Internacional "Literatura en pantalla: textos, lectors i pràctiques docents". Laura Borràs presentarà la ponència "La literatura (en) pantalla: formes de la lectura en pantalla" i Oreto Doménech farà la comunicació "Poesia digital: què veiem quan llegim poesia en pantalla". Podeu consultar el Programa i les propostes de Comunicacions. El Simposi està organitzat pel Grup de recerca GRETEL de la Universitat Autònoma de Barcelona.

uab rev

Share

Amb el suport de: