MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Oreto Doménech, membre d'Hermeneia, participa al volum "Com triomfar amb les TIC en la promoció lectora" publicat per Andana Editorial. Es va presentarar el divendres 21 de novembre al Centre Octubre de Cultura Contemporània, València. Es tracta d'un recull d'experiències de bones pràctiques lectores amb TIC, un volum col·laboratiu coordinat per Maite Monar Van Vliet. Els autors: Maite Boscà, Margarida Castellano, Oreto Doménech, Gemma Lluch, Alícia Martí, Ignasi Moral, Teresa Sáez i Antoni de la Torre.


tic oreto rev


Share

La Dra. Laura Borràs, directora d'Hermeneia, és un dels membres del comitè científic de la conferència de 2015 de l'Electronic Literature Organization. La conferència i el festival tindran lloc del 5 al 7 d'agost de 2015 La pàgina web del congrés està a: http://conference.eliterature.org.

La conferència serà organitzada pel grup de recerca Bergen Electronic Literature a la Universitat de Bergen, Noruega, amb sessions en llocs com la Universitat de Bergen, Det Akademiske Kvarteret, la Biblioteca Pública de Bergen, la Universitat de Bergen biblioteca Arts, i llocs relacionats amb les arts locals. La data límit per presentar propostes és el 15/12/2014.

elo 2015 rev

Share

jkl uni rev

Del 23 de novembre al 7 de desembre la Dra Giovanna Di Rosario, directora associada d'Hermeneia, és professora visitant del departament de Art i Cultura Studies de l'Universitat de Jyväskylä, Finladia, on imparteix un curs sobre la literatura digital pels estudiants del Màster en Cultura digital.

Share

La Dra. Giovanna di Rosario, directora adjunta d'Hermeneia, és un dels membres del comitè científic de la conferència i festival de "E-poetry 2015". La conferència i el festival tindran lloc del 9 al 12 de Juny de 2015 a Buenos Aires. La pàgina web del congrés està a: http://epc.buffalo.edu/e-poetry/2015/

La conferència serà organitzada pel Electronic Poetry Center (University Suny Buffalo - US) i el Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados de l'Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina). La data límit per presentar propostes és el 7/01/2015. Més informacions aquí.

e-poetry2015 rev

Share

Amb el suport de: