MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Laura Borràs imparteix docència del mòdul 3 "La supervivència en una societat europea", en el curs "L’ensenyament a Europa i les competències del professorat" de la Universitat de les Illes Balears i el CEP de Manacor el dia 12 de novembre de 2010.

Share

Amb el suport de: