MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Estudiants del Màster en Literatura en l'Era digital tradueixen al català l'obra de Deena Larsen I'm simply saying.

Navegueu per la versió catalana de "I'm simply saying".

Share

Amb el suport de: