MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Nova obra digital de l’artista mexicà Eugenio Tisselli: “Lost + remixed : aka media trash VI”. Una obra inspirada en “brainwash video” projectada per dharma initiative per captar “hostils” després de torturar-los i interrogar-los, amb el propòsit d’induir-los a l’amnèsia.


Share

Amb el suport de: