Antologia de literatura digital

 

Index

Hi estem treballant...

Aquesta antologia recull més de 700 obres de literatura digital, amb la que oferim, precisament, una mostra prou significativa de les diverses maneres de fer literatura digital que són actives a la xarxa. Des de la poesia dinàmica a la narració hipertextual o el ciberdarma, des de la literatura generada per ordinador a l’assaig hiperactiu, la literatura electrònica ha començat a explorar les possibilitats que les tecnologies digitals posen a la disposició dels nous creadors.
És aquest, doncs, un assaig d’antologia de literatura electrònica que demostra la diversitat de propostes, en diverses llengües, que es van generant dia a dia, en l’entorn digital.

Amb el suport de: