MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

alt

Oreto Doménech, membre d'Hermeneia, Judith Vives, Neus Pinart i Laura Santacruz dirigeixen durant el mes de març "Llegim i Piulem", una tertúlia literària  2.0 on comparteixen l'experiència lectora d'obres de literatura catalana al Twiter. Ho podeu seguir al Twitter, al Facebook o al blog.


Share

Amb el suport de: