MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

alt

El passat 1 de juliol Hermeneia va organitzar el Seminari "LIT&TIC: Connectats a l'ensenyament" a la Universitat de Barcelona. Un Seminari que tenia com a objectiu principal oferir tota una sèrie d’eines, recursos i metodologies per aplicar les TIC a les aules, no només per motivar als alumnes, sinó sobretot per assegurar un ensenyament de qualitat.

tríptic

Crònica de Laura Santacruz

Crònica Oreto Doménech

Tweets de l'acte

Share

Amb el suport de: